बीड जिल्ह्यातील कोण कोणत्या गावातील संशयित रुग्णाचे स्वॅब तपासणी साठी…. जाणून घ्या

कोविड-19/बीड अपडेट/17जून 2020
बीड जिल्हयातील आज एकूण 57 व्यक्तींचे थ्रोट स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.
कोविड-19 च्या निश्चित निदानासाठी बीड जिल्ह्यातील खाली दर्शविल्याप्रमाणे थ्रोट स्वॅब
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, आंबाजोगाई येथे पाठविण्यात आले आहेत. अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. बी. पवार यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील विविध तालुकानिहाय पाठविण्यात आलेल्या स्वॅबची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

१) जिल्हा सामान्य रुग्णालय बीड 06
2) CCC बीड 07
3) स्वारातीवै महा आंबा. 2

3) उपजिल्हारुग्णालय,गेवराई 02
4)ग्रामीण रुग्णालय आष्टी 05
5)उपजिल्हा रुग्णालय, केज 28
6)उपजिल्हा रुग्णालय परळी 07
एकूण बीड जिल्हा 57

148 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *