कारखेल व येवलवाड़ीसह काही गावांमध्ये पूर्णवेळ संचारबंदी लागू ; जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

आष्टी : तालुक्यातील कारखेल व पाटोदा तालुक्यातील येवलवाड़ी येथे कोरोना विषाणूची लागण (COVID-१९ Positive) झालेला रुग्ण आढळून आला आहे, त्यामुळेे आष्टी तालुक्यातील कारखेल, बरडेवस्ती व पाटोदा तालुक्यातील येवलवाड़ी, टेकाळेवस्ती, नेमानेवस्ती या परिसरात कन्टेनमेंट झोन घोषित करण्यात आले असून फौजदारी प्रकिया दंड सहिंता १९७३ चे कलम १४४ नुसार पूर्णवेळ संचारबंदी लागू केली आहे असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत .

आष्टी तालुक्यातील कारखेल येथील व्यक्ती अहमदनगर जिल्हा रुग्णालय येथे व पाटोदा तालुक्यातील येवलवाड़ी येथील व्यक्ती पुणे जुपिटर हॉस्पिटल येथे तपासणीद्वारे कोरोना बाधित झाले असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे जिल्हयात इतर ठिकाणी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून आष्टी तालुक्यातील कारखेल, बरडेवस्ती व पाटोदा तालुक्यातील येवलवाड़ी, टेकाळेवस्ती, नेमानेवस्ती येथे कन्टेनमेंट झोन (Containment zone) घोषित करण्यात आले असून पुढील अनिश्चित कालावधीसाठी पूर्णवेळ बंद करण्यात येवून संचार बंदी लागू करण्यात आली आहे .

राज्य शासनाने लॉकडाऊनचा कालावधी ३१ जुलै २०२० पर्यंत वाढविला असल्याने त्याअनुषगाने जिल्ह्यात दिनांक ३१ जुलै २०२० रोजीचे रात्री १२.०० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिताचे कलम १४४ (१)(३) लागू करण्यात आले आहेत. तसेच यापूर्वी या कार्यालयाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, सुधारीत आदेश, सुधारणा आदेश या आदेशासह अंमलात राहतील.

117 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *